Algemeen

Als je een lidmaatschap hebt, een lidmaatschap wilt afsluiten of onze website bezoekt, dan hebben wij bepaalde informatie en gegevens van je nodig. Op de verwerking van deze gegevens is wet- en regelgeving van toepassing, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP).

Hieronder hebben wij voor jou op een rijtje gezet:

 1. Welke gegevens wij van jou verwerken
 2. Waarom wij dat doen
 3. Hoe wij met jou persoonsgegevens omgaan

Ons privacy beleid kan in de loop der tijd veranderen.
Bezoek daarom deze pagina eens vaker voor de meest actuele informatie.

Welke gegevens verwerken we?

Volgens de WBP is een persoonsgegeven “elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die tot jouw persoon te herleiden zijn.

Online surf- & klikgedrag

Daarnaast verzamelen we informatie over je bezoek aan onze website. Het gaat daarbij in eerste instantie om gegevens die jouw browser standaard naar elke website stuurt, die je bezoekt. Denk daarbij aan je IP-adres. Wij kunnen ook informatie verzamelen over welke pagina’s van onze website je bekijkt, op welke links (koppelingen) je klikt, hoe vaak je onze website bezoekt en welke andere handelingen die je verricht; oftewel je surf- en klikgedrag.

Foto’s & video’s die gemaakt zijn bij Move in da Zity

Bij Move in da Zity worden foto’s en video’s gemaakt. Deze kunnen worden gebruikt ter promotie van Move in da Zity. Mocht je hier bezwaar tegen hebben dan kun je dit melden bij info@moveindazity.nl en er zal voor gezorgd worden dat beeldmateriaal wordt verwijderd.

Cookies

Een cookie is een hoeveelheid data die een server naar jouw browser stuurt met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Zo kan de server jouw browser eenvoudig opnieuw herkennen (bron: Wikipedia). Een cookie wordt bijvoorbeeld gebruikt wanneer je jouw login wilt opslaan in de browser, zodat je hem de volgende keer niet meer hoeft in te typen. Onze website maakt gebruik van dit soort (tijdelijke) cookies. Soms zijn dat cookies van derden.

Gegevens bij aanvragen

Bij het aanvragen van informatie of lidmaatschap verwerken wij jouw voornaam, achternaam, adres en e-mailadres. In sommige gevallen verwerken wij ook jouw telefoonnummer.

Gegevens van cursisten en oud-cursisten

Bij het aanschaffen van een strippenkaart verwerken wij jouw voornaam en achternaam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en je e-mailadres.

Waarom verwerken wij je gegevens?

Dienstverlening

Zonder verwerking van jouw persoonsgegevens, kunnen wij onze diensten niet aan je leveren.

Wettelijke verplichting

We kunnen op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om je persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

Marketing activiteiten

We kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken ten behoeve van marketingactiviteiten (ook na beëindiging van je lidmaatschap). Wij zullen echter nooit jouw persoonsgegevens verkopen aan derden voor hun marketing activiteiten.

Onderzoek

We kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses om onze diensten te verbeteren.

Hoe gaan wij om met jouw gegevens?

Beveiliging

We zorgen voor een passende beveiliging van jouw gegevens. Zo kunnen bijvoorbeeld niet alle medewerkers jouw gegevens inzien en staan deze in een beveiligde omgeving. Bovendien gebruiken we jouw gegevens alleen zoals in dit privacy beleid is vastgelegd.

Bewaartermijn

Wij bewaren je gegevens voor zover dat noodzakelijk is. Zoals hierboven beschreven hebben we de gegevens nodig om onze diensten mogelijk te maken. Je gegevens zullen nooit langer bewaard worden dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Wat betreft cookies is dit afhankelijk van jouw browser instellingen.

Hoe kun je invloed uitoefenen op jouw gegevens?

Wil je inzage in jouw persoonsgegevens, een aanpassing hierin maken of heb je bezwaar tegen het feit dat we persoonsgegevens van je hebben? Dan kun je altijd contact opnemen met ons via info@moveindazity.nl
Wil je je uitschrijven voor onze mailings? Dan kun je dat eveneens aangeven via de mail.

 • Aanmelden

  Doe mee met de strippenkaart van je keuze! 10 of 20 strippenkaart!

  Lees meer
 • Speciale Tarieven

  Studenten en scholieren ontvangen korting!

  Bekijk tarieven