Het bedrag voor de strippenkaarten dient vóór begin van de eerste les overgemaakt te zijn naar rek.nr. NL 90 INGB 000 9479277 t.n.v. Total Wave te Groningen.